ARCHIVES

I. THE ADMINISTRATION CENTRE-42.292 ARCHIEF

Het T.A.C.-42.292 archief conserveert de communicatieve rituelen en tekens van het Mail-Art Network. Het is gebaseerd op het democratische principe dat ieder poststuk drager is van zinvolle betekenissen in de sociaal-culturele context van Netland. Daarom wordt elke kunstenaar of niet-kunstenaar met dezelfde zorgvuldigheid behandeld. Het idealistische doel was en is om het gehele verhaal over wat er is gebeurd te bewaren door alle ontvangen resultaten van postale bezigheden te classificeren.

Naast de individuele dossiers omtrent al deze kunstenaars heeft het archief een rijk bestand aan tijdschriften van vooral small-press-magazines en assemblings. Ook Mail-Art catalogi, Audio-Art, Artistamps, Copy-Art, en Artists'Books zijn opgenomen in de verzameling. Gerenommeerde nationale en internationale kunstenaars verleenden postale medewerking bij de uitbouw van het Administratieve Centrum: zo o.a. Carl Andre, Ben Vautier, Ray Johnson, Karlheinz Stockhauzen, Shozo Shimamoto, Les Levine en Christo.

Vanuit binnen- en buitenland wordt het archief regelmatig bezocht door kunstenaars, kunsthistorici en studenten, maar ook diverse museumdirekteurs komen zich regelmatig van de evolutie vergewissen. Uiteraard is elke hedendaagse kunstliefhebber er van harte welkom.

Het T.A.C.-42.292 archief bestaat uit 3 hoofdrubrieken : Kunstenaars: origineel werk en documentatie (brochures, boeken) van een 5.000-tal kunstenaars (Vlaamse, Belgische en Internationaal) uit een 60-tal landen. De rangschikking gebeurt alfabetisch en per land. Elk kunstenaar heeft een of meerdere fardes en/of archiefdozen (indien er veel materiaal aanwezig is). Individuele nummers verwijzen naar een indexsysteem waarmee alles snel kan worden teruggevonden. Catalogi van diverse tentoonstellingen van o.m. visuele poâzie, copy-art, video-art, rubberstamp-art, artists'books, artists'stamps, audio-art, postcards, performances, mail-art; boeken over diverse kunstdisciplines. Magazines: In het archief zijn er oudere en recente jaargangen van verschillende kunstmagazines, zowel small-press-magazines als assembling-tijdschriften.

Hiernaast zijn er o.m. de volgende rubrieken (apart geordend): Artistamps (kunstenaarszegels): zegels, niet bedoeld als voorafbetaling van het port maar als intrinsiek communicatiemiddel, ontworpen, geproduceerd en verzonden door kunstenaars;

Audio-Art, L.P.'s, audio-cassettes en vooral sonore poâzie en audio-mail;
Artists'Books: boeken gemaakt door kunstenaars. Er is een uitgebreid gamma aan boekobjekten: copy-art books, accordeon books, transparent books, note books, hole books, recycling books, marbled books, etc. Fax-Art: catalogi en documentatie van diverse fax-projecten gedurende de laatste jaren in o.a. Italiâ; Canada; Braziliâ; U.S.A.; Nederland.

II. E-MAIL-ART ARCHIVES

Het is een primordiale doelstelling om binnen het geheel van het "Begijnhof, Centrum voor Kunsten" te Hasselt een aparte cel te creâren waar een electronische versie ontstaat van het Mail-Art Networking kunstarchief (T.A.C.-42.292) te Wellen. Maar waarbij ook het publiek zal participeren, zodat er uiteindelijk een "interactief (electronisch) archief" tot stand wordt gebracht. De activiteiten in dit "Cybercenter" spitsen zich voornamelijk toe op de nieuwste aspecten van de telecommunicatiekunst of networking arts. Het concept bestaat erin de kloof voor leken te overbruggen, inzake de toepassingen van o.a. de multimedia en de (tele-)communicatiemedia in de Beeldende Kunsten. Het is hierbij niet de bedoeling om het publiek aan te zetten tot het gebruiken of het toepassen van gedigitaliseerde informatiestromen en digitaliserende infrastructuren. Maar wel om informatie en advies te verlenen bij het maken van de overgang naar een nieuw electronisch en digitaal millennium. De geplande activiteiten kunnen worden opgesplitst in 3 modules: a)publicaties; organisatie van lezingen, b)workshops en tentoonstellingen; en c)dienstverlening ter plaatse.